تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار
حوزه های صنعتـــی
رویدادهای پیش رو
  • ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
    هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی محیط زیست
حوزه های صنعتـــی
یکی از بزرگترین مشکلات صنعت از جمله بخش ریلی، آلودگی ایجاد شده ناشی از احتراق گازوئیل است. علت اصلی این آلودگی وجود گوگرد در سوخت است. وجود گوگرد در سوخت از یک سو سبب تولید گازهای خورنده‌ای نظیر دی اکسید گوگرد شده و از سوی دیگر با آزاد سازی این...
مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی حمل و نقل ریلی
بخش آماری